Tuyển dụng


Danang Events tuyển dụng tháng 1&2 năm 2022

Danang Events tuyển dụng tháng 1&2 năm 2022

25/01/2022 Views: 431


Danang Events tuyển dụng tháng 12 năm 2021

Danang Events tuyển dụng tháng 11 năm 2021

Danang Events tuyển dụng tháng 11 năm 2021

25/01/2022 Views: 2463


Danang Events thông báo tuyển dụng tháng 11 năm 2021

Tuyển dụng tháng 5 năm 2021

Tuyển dụng tháng 5 năm 2021

25/01/2022 Views: 999


Danang Events thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2021

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2021 DANANG EVENTS

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2021 DANANG EVENTS

25/01/2022 Views: 798


Thông tin tuyển dụng tháng 4 của Danang Events

Tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Tuyển dụng tháng 3 năm 2021

25/01/2022 Views: 2016


Danang Events xin thông báo tin tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Thông báo tuyển dụng tháng 1 - 2 năm 2021

Thông báo tuyển dụng tháng 1 - 2 năm 2021

25/01/2022 Views: 917


Danang Events thông báo tuyển dụng tháng 1 - 2 năm 2021

Danang Events tuyển dụng tháng 08/2020

Danang Events tuyển dụng tháng 08/2020

25/01/2022 Views: 821


Thông tin tuyển dụng của Danang Events tháng 8 năm 2020. Tuyển dụng 2 vị trí nhân viên sale hội nghị/ sự kiện và 1 vị trí nhân viên kế toán kho.

tư vấn Dịch Vụ 24/7

HỘI NGHỊ: 0913.311.911

                  0913.188.911

sỰ kIỆN: 0989.898.198

tHIẾT bỊ: 0918.640.988

kHIẾU nẠI dỊCH vỤ

hOTLINE: 0905.388.666

Khách hàng của chúng tôi