Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN Số lượng: 04

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Hết hạn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE TOUR

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE TOUR

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE TOUR Số lượng: 03  

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Hết hạn

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN Hết hạn

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN Số lượng: 04

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KINH DOANH Hết hạn

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KINH DOANH

VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH KINH DOANH Số lượng: 01

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Hết hạn

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Hết hạn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Hết hạn

TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

VỊ TRÍ: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Hết hạn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Hết hạn

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng Số lượng: 01  

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG TOUR Hết hạn

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG TOUR

VỊ TRÍ: PHÓ PHÒNG TOUR Số lượng: 01  

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN Hết hạn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Hết hạn

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline
Báo giá nhanh Tư vấn nhanh
Hotline
Zalo Zalo
Go top
Đang xử lý...
0903.227.326