Tuyển dụng


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE TOUR

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE TOUR

28/11/2022 Views: 93


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE TOUR Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING TIẾNG ANH

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING TIẾNG ANH

28/11/2022 Views: 67


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING TIẾNG ANH Số lượng: 01

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 328


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN Số lượng: 03

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING TIẾNG ANH

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING TIẾNG ANH

27/11/2022 Views: 148


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING TIẾNG ANH Số lượng: 01

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

28/11/2022 Views: 129


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Số lượng: 01

NHÂN VIÊN SALE TOUR

NHÂN VIÊN SALE TOUR

28/11/2022 Views: 243


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE TOUR  Số lượng: 02

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

28/11/2022 Views: 175


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG 1. Số lượng cần tuyển: 02 2. Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

THỰC TẬP SINH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

THỰC TẬP SINH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

28/11/2022 Views: 272


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Số lượng: 02

NHÂN VIÊN SEO ONLINE

NHÂN VIÊN SEO ONLINE

28/11/2022 Views: 538


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SEO ONLINE Số lượng: 01

NHÂN VIÊN TICKETING

NHÂN VIÊN TICKETING

28/11/2022 Views: 170


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN TICKETING Số lượng: 01

NHÂN VIÊN SALE HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN SALE HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 702


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 03

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 158


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 01

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 255


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 02

NHÂN VIÊN TICKETING

NHÂN VIÊN TICKETING

28/11/2022 Views: 259


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN TICKETING Số lượng: 01

NHÂN VIÊN SEO ONLINE

NHÂN VIÊN SEO ONLINE

28/11/2022 Views: 284


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SEO ONLINE Số lượng: 01

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 160


Vị Trí: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 01

NHÂN VIÊN SALE HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN SALE HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 261


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 02

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

27/11/2022 Views: 186


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Số lượng: 01

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

27/11/2022 Views: 153


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 02

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 164


Vị trí: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 02

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN

28/11/2022 Views: 448


  Vị trí: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 04

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

28/11/2022 Views: 322


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Số lượng: 01

Danang Events tuyển dụng tháng 6: Nhân viên Sale Tour

Danang Events tuyển dụng tháng 6: Nhân viên Sale Tour

28/11/2022 Views: 477


Danang Events - Công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên nghiệp và uy tín. Các dịch vụ khác: cho thuê thiết bị dịch, âm thanh ánh sáng, máy chiếu hộp, quay phim chụp ảnh. Danang Events tuyển dụng tháng 6: Nhân viên Sale Tour • Số lượng: 02

Danang Events tuyển dụng tháng 6: Nhân viên Sale Hội nghị/ Sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 6: Nhân viên Sale Hội nghị/ Sự kiện

28/11/2022 Views: 762


Danang Events - Công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên nghiệp và uy tín. Các dịch vụ khác: cho thuê thiết bị dịch, âm thanh ánh sáng, máy chiếu hộp, quay phim chụp ảnh.  Danang Events tuyển dụng tháng 7: Nhân viên Sale Hội nghị/ Sự kiện • Số lượng: 02  

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên Marketing

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên Marketing

27/11/2022 Views: 436


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Marketing

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên thiết kế

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên thiết kế

27/11/2022 Views: 387


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Thiết kế

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên chăm sóc khách hàng

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên chăm sóc khách hàng

27/11/2022 Views: 735


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng.

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên điều hành hội nghị - sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên điều hành hội nghị - sự kiện

27/11/2022 Views: 835


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Điều hành hội nghị - sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 3-4: Trưởng phòng kinh doanh

Danang Events tuyển dụng tháng 3-4: Trưởng phòng kinh doanh

27/11/2022 Views: 642


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh. 

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên sale hội nghị sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên sale hội nghị sự kiện

27/11/2022 Views: 1228


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên sale hội nghị / sự kiện.

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên kỹ thuật vận hành sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên kỹ thuật vận hành sự kiện

27/11/2022 Views: 825


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật vận hành sự kiện.

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên sale hội nghị, sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên sale hội nghị, sự kiện

27/11/2022 Views: 1866


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên sale hội nghị, sự kiện.

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên pháp chế

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên pháp chế

27/11/2022 Views: 823


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên pháp chế.

Danang Events tuyển dụng tháng 3 - 4: Nhân viên kế toán kiêm admin

Danang Events tuyển dụng tháng 3 - 4: Nhân viên kế toán kiêm admin

27/11/2022 Views: 1050


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên kế toán kiêm admin.

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên chăm sóc hội nghị, sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên chăm sóc hội nghị, sự kiện

27/11/2022 Views: 1379


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên chăm sóc hội nghị, sự kiện.

Danang Events tuyển dụng tháng 3-4: Nhân viên điều hành tour

Danang Events tuyển dụng tháng 3-4: Nhân viên điều hành tour

27/11/2022 Views: 1297


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên điều hành tour. 

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên kỹ thuật vận hành sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên kỹ thuật vận hành sự kiện

27/11/2022 Views: 845


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật vận hành sự kiện.

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên điều hành sự kiện

Danang Events tuyển dụng tháng 3: Nhân viên điều hành sự kiện

27/11/2022 Views: 1376


  Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên điều hành sự kiện.

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên Sale Tour

Danang Events tuyển dụng tháng 4-5: Nhân viên Sale Tour

27/11/2022 Views: 2602


Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng tháng 3-4. Vị trí Nhân viên Sale Tour.

Danang Events tuyển dụng tháng 1&2 năm 2022

Danang Events tuyển dụng tháng 1&2 năm 2022

27/11/2022 Views: 939


Danang Events tuyển dụng tháng 12 năm 2021

Danang Events tuyển dụng tháng 11 năm 2021

Danang Events tuyển dụng tháng 11 năm 2021

27/11/2022 Views: 3000


Danang Events thông báo tuyển dụng tháng 11 năm 2021

Tuyển dụng tháng 5 năm 2021

Tuyển dụng tháng 5 năm 2021

28/11/2022 Views: 1513


Danang Events thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2021

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2021 DANANG EVENTS

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2021 DANANG EVENTS

27/11/2022 Views: 1145


Thông tin tuyển dụng tháng 4 của Danang Events

Tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Tuyển dụng tháng 3 năm 2021

27/11/2022 Views: 2319


Danang Events xin thông báo tin tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Thông báo tuyển dụng tháng 1 - 2 năm 2021

Thông báo tuyển dụng tháng 1 - 2 năm 2021

27/11/2022 Views: 1268


Danang Events thông báo tuyển dụng tháng 1 - 2 năm 2021

Danang Events tuyển dụng tháng 08/2020

Danang Events tuyển dụng tháng 08/2020

27/11/2022 Views: 1096


Thông tin tuyển dụng của Danang Events tháng 8 năm 2020. Tuyển dụng 2 vị trí nhân viên sale hội nghị/ sự kiện và 1 vị trí nhân viên kế toán kho.

tư vấn Dịch Vụ 24/7

HOTLINE: 0913.311.911

kHIẾU nẠI dỊCH vỤ

hOTLINE: 0905.388.666