Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 2019

Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 0
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 1
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 2
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 3
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 4
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 5
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 6
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 7
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 8
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 9
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 10
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 11
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 12
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 13
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 14
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 15
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 16
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 17
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 18
Tưng bừng với lễ khai trương Công ty Phồn Thịnh Ảnh 19

Lễ khai trương chính là thời khắc đánh dấu sự thành lập của một doanh nghiệp, tổ chức. Bởi vậy Danang Events vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Phồn Thịnh tạo nên dấu ấn khai trương thành công rực rỡ.