Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC
Quy mô: 2000 khách khách
Thời gian: 27/11/2019

Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 0
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 1
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 2
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 3
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 4
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 5
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 6
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 7
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 8
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 9
Triển lãm cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - Asean Ảnh 10

Từ ngày 27 – 30/11/2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Ban thư ký Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) tổ chức Triển lãm Sản phẩm Cơ khí & Điện tử Trung Quốc – ASEAN (CA-MEXPO 2019).