16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda

Địa điểm: Royal Lotus Hotel Danang, Số 120A Nguyễn Văn Thoại – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng
Thời gian: 12/04/2018

Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 0
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 1
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 2
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 3
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 4
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 5
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 6
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 7
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 8
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 9
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 10
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 11
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 12
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 13
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 14
Tiệc Gala Dinner - Công ty Dược phẩm Takeda Ảnh 15

Tiệc Gala Dinner của Công ty Dược phẩm Takeda do Danang Events tổ chức với chủ đề Oscar Night được tổ chức tại khách sạn 4* cao cấp Royal Lotus.


Bữa tiệc Gala Dinner với chủ đề Oscar Night của Takeda được tổ chức tại:

Địa điểm: Royal Lotus Hotel Danang
Số 120A Nguyễn Văn Thoại – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng
Thời gian: 12/04/2018