21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank

Địa điểm: Resort Bãi Lữ, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An
Thời gian: Tháng 6/2017

Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 0
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 1
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 2
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 3
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 4
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 5
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 6
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 7
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 8
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 9
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 10
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 11
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 12
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 13
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 14
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 15
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 16
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 17
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 18
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 19
Tổ chức Gala Dinner kết hợp Team Building - Phòng Quản trị Vietcombank Ảnh 20

Danang Events đã tổ chức thành công bữa tiệc Gala Dinner kết hợp Team Building cho Phòng Quản trị của Vietcombank vào tháng 6/2017. Sự kiện Gala Dinner du lịch đặc biệt này là giúp gắn kết tập thể lại với nhau hơn, đồng thời cũng là dịp để tri ân vì sự cống hiến của từng cá nhân.


Bữa tiệc Gala Dinner diễn ra vào ngày hè sôi động

Gala Dinner biển kết hợp với Team Building bên resort nổi tiếng ở Nghệ An.

Địa điểm: Resort Bãi Lữ, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An

Thời gian: Tháng 6/2017