Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin

Địa điểm: Khách sạn Hilton Đà Nẵng
Quy mô: 300 khách khách
Thời gian: 4/1/2020

Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 0
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 1
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 2
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 3
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 4
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 5
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 6
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 7
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 8
Tiệc Tất Niên 2020 - Daikin Ảnh 9

Sự kiện tiệc tất niên của Daikin được thực hiện theo concept rạp hát rất độc đáo. Từ bối cảnh, backdrop, photobooth...tất cả đều mang màu sắc vui tươi. Các khách mời tham dự đều rất ấn tượng với bữa tiệc.