12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Team building sôi động của TNS

Địa điểm: Nha Trang
Thời gian: 11/2020

Team building sôi động của TNS Ảnh 0
Team building sôi động của TNS Ảnh 1
Team building sôi động của TNS Ảnh 2
Team building sôi động của TNS Ảnh 3
Team building sôi động của TNS Ảnh 4
Team building sôi động của TNS Ảnh 5
Team building sôi động của TNS Ảnh 6
Team building sôi động của TNS Ảnh 7
Team building sôi động của TNS Ảnh 8
Team building sôi động của TNS Ảnh 9
Team building sôi động của TNS Ảnh 10
Team building sôi động của TNS Ảnh 11

Tổ chức các hoạt động team building sẽ giúp các thành viên trong công ty hiểu nhau hơn. Nhờ các hoạt động trải nghiệm thực tế, gần gũi với đời sống qua đó các thành viên có thể rút ra những bài học thực tiễn trong công việc. Từ đó điều chỉnh thái độ, tác phong cũng như hành vi cá nhân trong khi làm việc để cùng hướng đến mục tiêu chung của tập thể.