20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Lễ tri ân khách hàng Air Liquide

Địa điểm: Danang Events
Thời gian: 2019

Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 0
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 1
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 2
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 3
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 4
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 5
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 6
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 7
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 8
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 9
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 10
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 11
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 12
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 13
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 14
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 15
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 16
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 17
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 18
Lễ tri ân khách hàng Air Liquide Ảnh 19

Hãy cùng Danang Events ngắm nhìn những hình ảnh đặc sắc tại Lễ tri ân khách hàng của Air Liquide.