Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center

Địa điểm:  Trường Cao đẳng Việt Hàn
Thời gian: 13/10/2018

Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center Ảnh 0
Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center Ảnh 1
Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center Ảnh 2
Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center Ảnh 3
Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center Ảnh 4
Lễ thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực IT Hodela Center Ảnh 5

Từ tháng 9/2018, KOICA và trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn hợp tác dưới sự chủ quản của công ty Finger thành lập Trung tâm HODELA. Hỗ trợ việc đào tạo miễn phí nhân lực IT, đồng thời liên kết giới thiệu học viên đã hoàn thành khóa học cho các doanh nghiệp IT.


Địa điểm: Trường Cao đẳng Việt Hàn
Thời gian: 13/10/2018