23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Địa điểm: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Thời gian: 14/11/2020

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 0
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 1
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 2
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 3
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 4
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 5
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 6
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 7
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 8
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 9
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 10
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 11
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 12
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 13
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 14
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 15
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 16
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 17
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 18
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 19
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 20
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 21
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Ảnh 22

Danang Events vô cùng hân hạnh khi được đồng hành cùng Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong dịp lễ đặc biệt này - Kỷ niệm 45 năm thành lập & Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.