Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 2023

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 0
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 1
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 2
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 3
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 4
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 5
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 6
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 7
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 8
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 9
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 10
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 11
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 12
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 13
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 14
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 15
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 16
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 17
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 18
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 19
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 20
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 21
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 22
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 23
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 24
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 25
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 26
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty WATEC Ảnh 27

Ngày 26/08/2023, công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước WATEC đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại Đà Nẵng. Danang Events hân hạnh là đơn vị đồng hành tổ chức, góp phần vào sự kiện trọng đại ghi dấu hành trình kiến tạo và phụng sự của WATEC. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi lễ.