15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 2019

Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 0
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 1
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 2
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 3
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 4
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 5
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 6
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 7
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 8
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 9
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 10
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 11
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 12
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 13
Lễ kỷ niệm 10 năm Lixil Ảnh 14

10 năm 1 chặng đường dài - Danang Events vô cùng hân hạnh được đồng hành cùng Lixil tổ chức lễ kỷ niệm tuyệt vời này.