Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache

Địa điểm: Trung tâm Tiệc cưới và Sự kiện Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian: 25/02/2020

Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 0
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 1
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 2
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 3
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 4
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 5
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 6
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 7
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 8
Lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache Ảnh 9

Sáng ngày 25/02/2020, lễ ký kết hợp tác Tik Tok - Vache và phát động chương trình truyền thông #kiến thức phòng dịch đã được diễn ra tại Star Galaxy Láng Hạ.