Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia

Địa điểm: 35 A-B-C Núi Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Thời gian: 14/07/2019

Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 0
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 1
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 2
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 3
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 4
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 5
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 6
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 7
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 8
Lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower - Tùng Lâm Asia Ảnh 9

Ấn tượng với buổi lễ khánh thành tòa nhà Tung Lam Tower do Danang Events tổ chức.


Địa điểm: 35 A-B-C Núi Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Thời gian: 14/07/2019

Toàn cảnh sự kiện: