Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Indochina, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Thời gian: 06/09/2019

Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Ảnh 0
Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Ảnh 1
Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Ảnh 2
Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Ảnh 3
Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Ảnh 4
Lễ khai trương Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Ảnh 5

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Indochina, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Thời gian: 06/09/2019