Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential

Địa điểm: Tòa nhà Indochina Riverside, thành phố Đà Nẵng
Thời gian: Ngày 16/07/2020

Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 0
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 1
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 2
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 3
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 4
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 5
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 6
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 7
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 8
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 9
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 10
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 11
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 12
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 13
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 14
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 15
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 16
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 17
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 18
Tưng bừng mừng lễ khai trương văn phòng The Gallerie by Prudential Ảnh 19

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại tòa nhà Indochina Riverside, Đà Nẵng sự kiện khai trương văn phòng Gallerie tưng bừng diễn ra trong sự hài lòng và khen ngợi của tất cả mọi người tham gia.