16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Khai trương văn phòng Công ty JAS

Địa điểm: Đà nẵng
Thời gian: 2020

Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 0
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 1
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 2
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 3
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 4
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 5
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 6
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 7
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 8
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 9
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 10
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 11
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 12
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 13
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 14
Khai trương văn phòng Công ty JAS Ảnh 15

Lễ khai trương chính là thời khắc đánh dấu sự thành lập của một doanh nghiệp, tổ chức. Bởi vậy Danang Events vô cùng vinh dự được đồng hành cùng JAS tạo nên dấu ấn khai trương thành công rực rỡ