22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 2020

Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 0
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 1
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 2
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 3
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 4
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 5
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 6
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 7
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 8
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 9
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 10
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 11
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 12
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 13
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 14
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 15
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 16
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 17
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 18
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 19
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 20
Khai trương Khu C Bệnh viện Hoàn Mỹ Ảnh 21

Hãy cùng Danang Events ngắm nhìn lại những khoảnh khắc vui vẻ trong buổi khai trương thành công rực rỡ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.