13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019

Địa điểm: Khách sạn Hilton Da Nang
Thời gian: Ngày 09/05/2019

Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 0
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 1
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 2
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 3
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 4
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 5
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 6
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 7
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 8
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 9
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 10
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 11
Hội nghị khách hàng và Gala Dinner - MasterCard 2019 Ảnh 12

Vừa qua, tại khách sạn Hilton Da Nang, Danang Events đã tổ chức thành công sự kiện Hội nghị khách hàng kết hợp Gala Dinner cho đơn vị MASTERCARD.


Danang Events rất vinh dự được đóng góp vào sự thành công của sự kiện này với những thiết bị chất lượng nhất bao gồm: thiết bị dịch, booth chụp ảnh, backdrop sự kiện. Đặc biệt là dịch vụ Stuodio lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng xuyên suốt sự kiện.

Sự kiện Hội nghị khách hàng kết hợp Gala Dinner của MASTERCARD được tổ chức tại:

Địa điểm: Khách sạn Hilton Da Nang
Thời gian: Ngày 09/05/2019

Toàn cảnh sự kiện: