24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Gala cuối năm - Senxiu

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 12/2019

Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 0
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 1
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 2
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 3
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 4
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 5
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 6
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 7
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 8
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 9
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 10
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 11
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 12
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 13
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 14
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 15
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 16
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 17
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 18
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 19
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 20
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 21
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 22
Gala cuối năm - Senxiu Ảnh 23

Một Gala hoành tráng với hệ thống âm thanh ánh sáng được setup chu đáo, màn LED rực rỡ sắc xanh cùng backdrop được thiết kế tinh tế theo concept và đội ngũ nhân sự, kỹ thuật viên chuyên nghiệp như Gala cuối năm của Senxiu chính là một trong những thành công rực rỡ của Danang Events