Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Meliá Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời gian: 9 - 13/03/2020

Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 0
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 1
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 2
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 3
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 4
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 5
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 6
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 7
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 8
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 9
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 10
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 11
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 12
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 13
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 14
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 15
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 16
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 17
Chương trình đào tạo về Luật châu Á - Bộ Ngoại giao Việt Nam Ảnh 18

Ngày 9 - 13/03/2020, tại khách sạn Meliá Hanoi, chương trình đào tạo về Luật châu Á đã được diễn ra tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc.