31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Tiệc GALA cuối năm của Daikin

Địa điểm: Đà Nẵng
Quy mô: Toàn thể nhân viên công ty khách
Thời gian: 19/01/2019

Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 0
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 1
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 2
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 3
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 4
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 5
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 6
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 7
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 8
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 9
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 10
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 11
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 12
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 13
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 14
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 15
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 16
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 17
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 18
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 19
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 20
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 21
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 22
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 23
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 24
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 25
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 26
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 27
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 28
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 29
Tiệc GALA cuối năm của Daikin Ảnh 30

Cuối năm là dịp toàn bộ các doanh nghiệp tổ chức tri ân toàn thể cán bộ nhân viên. Buổi tiệc tất niên hay Gala cuối năm chính là sự kiện nhằm cổ vũ khích lệ đồng thời động viên những đóng góp cùng sự cố gắng của toàn bộ nhân viên trong suốt một năm vất vả thực hiện công việc. Danang Events rất hân hạnh được tổ chức sự kiện đặc biệt này cùng Quý Công ty, được nhìn thấy những nụ cười hài lòng của mọi người trong sự kiện chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng.