17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Team building Danang Events

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 3/2021

Team building Danang Events Ảnh 0
Team building Danang Events Ảnh 1
Team building Danang Events Ảnh 2
Team building Danang Events Ảnh 3
Team building Danang Events Ảnh 4
Team building Danang Events Ảnh 5
Team building Danang Events Ảnh 6
Team building Danang Events Ảnh 7
Team building Danang Events Ảnh 8
Team building Danang Events Ảnh 9
Team building Danang Events Ảnh 10
Team building Danang Events Ảnh 11
Team building Danang Events Ảnh 12
Team building Danang Events Ảnh 13
Team building Danang Events Ảnh 14
Team building Danang Events Ảnh 15
Team building Danang Events Ảnh 16

Mùa hè gõ cửa - mùa của những team building sôi động nảy lửa.

Hãy liên hệ Danang Events để tổ chức một team building vui hết mình giúp gắn kết tình công ty nhé