Team building BIDV

Địa điểm:
Thời gian:

Chương trình diễn ra tại bãi biễn Mỹ Khê Đà Nẵng.


Chương trình diễn ra tại bãi biễn Mỹ Khê Đà Nẵng.