Phiên dịch viên


Dịch vụ cung cấp phiên dịch viên hội nghị, hội thảo

Dịch vụ cung cấp phiên dịch viên hội nghị, hội thảo

14/08/2022 Views: 770


Phiên dịch viên là bộ phận nhân sự sự kiện không thể thiếu trong các buổi hội thảo - hội nghị quốc tế. Để được hỗ trợ trong mỗi sự kiện quốc tế này cũng cần có những tiêu chuẩn cụ thể. Danang Events hiện nay luôn đảm bảo cung cấp các phiên dịch...

tư vấn Dịch Vụ 24/7

HOTLINE: 0913.311.911

kHIẾU nẠI dỊCH vỤ

hOTLINE: 0905.388.666