Hiệu ứng sân khấu

Pháo điện
Máy bắn CO2
Máy phun lửa
Máy tạo khói
Máy Laser