Hệ thống nhà bạt

Danh mục nhà bạt/dù che Danang Events cung cấp:
Nhà bạt
Nhà dù
Dù tròn
Dù đôi
Dù lệch tâm
Dù chính tâm
.......
Bên cạnh việc cho thuê các loại nhà bạt mái che, chúng tôi còn đảm trách việc trang trí nhà bạt, mái che thi công và lắp đặt sân khấu và nhiều dịch vụ sự kiện hội nghị khác.


tư vấn Dịch Vụ 24/7

HOTLINE: 0939.311.911

kHIẾU nẠI dỊCH vỤ

hOTLINE: 0905.388.666