Thiết bị hội nghị

DanangEvents cung cấp đầy đủ giải pháp thiết bị cho các hội nghị
- Hệ thống màn chiếu các loại: 1,8m, 2m, 2,2m, 2,5m. Màn chiếu hộp 160inch, 180inch, 200inch,...
- Hệ thống máy chiếu các loại: 3000 ansilumen, 3500 ansilumen, 5000 ansilumen, 5500 ansilumen, 8000 ansilumen, 10.000 ansilumen,...
- Laptop phục vụ hội nghị, đào tạo
- Tivi các loại: 42 inch, 49 inch, 55 inch, 60 inch, 70 inch,...
- Míc cổ ngỗng
- Perfect cue
- Bút lật slide
- Máy in, máy photo
- Bảng lipchart
- Bộ trình chiếu
- Bộ chia
- Standee các loại


tư vấn Dịch Vụ 24/7

HỘI NGHỊ: 0913.311.911

                  0913.188.911

sỰ kIỆN: 0989.898.198

tHIẾT bỊ: 0918.640.988

kHIẾU nẠI dỊCH vỤ

hOTLINE: 0905.388.666

Khách hàng của chúng tôi